Để ngày bầu cử thật sự là Ngày hội của toàn dân

Huyện Hàm Yên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mục tiêu để cử tri nắm rõ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình tham gia bầu cử, lựa chọn bầu những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

 

Tính đến cuối tháng 2-2021, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Hàm Yên được thực hiện theo đúng tiến độ. Qua hiệp thương lần thứ nhất, về dự kiến số lượng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 85 người, bầu lấy 35 đại biểu; 1.156 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn và bầu lấy 424 đại biểu. Về dự kiến, số đơn vị bầu cử HĐND huyện gồm 7 đơn vị, số đơn vị bầu cử HĐND xã, thị trấn là 117 và 179 khu vực bỏ phiếu. Thời gian tới, huyện sẽ ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cho mỗi đơn vị bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2...

Nhân dân xã Yên Phú (Hàm Yên) theo dõi thông tin bầu cử tại trụ sở làm việc của xã.
Ảnh: Lý Thịnh

Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện cho biết, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện cuộc bầu cử, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử để nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ủy ban Bầu cử đề nghị các cấp, các ngành, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền về bầu cử qua nhiều kênh như: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu... Trong đó, coi trọng tuyên tuyền ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cử tri nắm được thông tin và tham gia bầu cử đầy đủ theo đúng pháp luật, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, để ngày bầu cử 23-5 tới thật sự là Ngày hội của toàn dân. 

Những ngày này, các cán bộ Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên đang khẩn trương triển khai dựng các cụm pano, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại trung tâm huyện và các tuyến đường chính trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Sỹ Kha, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên cho biết, dự kiến trong tuần đầu tháng 3, Trung tâm sẽ hoàn thành công tác lắp đặt 15 cụm cổ động lớn và 150 khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử đặt ở trung tâm huyện, trung tâm cụm các xã, tuyến đường chính của huyện. 

Các chương trình phát thanh của Trung tâm đều có nội dung giới thiệu về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, phản ánh không khí thi đua sôi nổi của nhân dân ngay đầu xuân mới, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân trước dịp bầu cử. Hiện nay, Trung tâm đang lên kế hoạch tổ chức xe tuyên truyền lưu động khắp các xã, thị trấn, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng - Thông tin tuyên truyền huyện chào mừng cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện treo lịch và công việc phải thực hiện bầu cử để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng theo dõi. Theo đồng chí Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu của xã Yên Phú (Hàm Yên), toàn xã có số cử tri khá lớn, gần 7.000 người. Xã xác định rõ để cuộc bầu cử trên địa bàn xã diễn ra thành công thì việc tuyên truyền đến nhân dân biết và tích cực tham gia là rất quan trọng. Do đó, Ủy ban Bầu cử xã đã đề nghị trưởng các đoàn thể xã và cán bộ các thôn tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đến các cán bộ, hội viên và nhân dân thông qua những buổi họp. Xã đã giao cho các thành viên bầu cử và cán bộ văn hóa xã chủ động thực hiện tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên loa truyền thanh xã. 

Pano, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại thị trấn Tân Yên.

Chị Lê Thị Cúc, thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú (Hàm Yên) vui mừng cho biết, cũng như bao người dân khác qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nội dung các băng rôn, pa nô áp phích về bầu cử..., chị hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử. Chị sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình và vận động người thân tham gia bầu cử đầy đủ. Chị sẽ cân nhắc lựa chọn, bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. 

Ủy ban Bầu cử huyện Hàm Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã thị trấn chủ động bám sát lộ trình công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tổ chức việc tuyên truyền kịp thời, nhất là giúp cử tri hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình; nắm vững tiêu chuẩn của đại biểu để sáng suốt lựa chọn bầu cho những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, xứng đáng bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục