Quy trình bầu cử và cơ cấu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu, số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu.

Tin cùng chuyên mục