Hàm Yên triển khai Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43 năm 2023 của Chính phủ

Sáng ngày 23/12, tại các xã Minh Khương, Bình Xa, Đức Ninh và thị trấn Tân Yên, Thanh tra huyện Hàm Yên đã tổ chức 4 Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và và Nghị định số 43 năm 2023 của Chính phủ cho hơn 300 cán bộ, công chức của 18 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Tại các hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Theo đó, Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ Tư, ngày 14/11/2022, thay thế Luật Thanh tra năm 2010. Luật Thanh tra năm 2022 có 8 chương, 118 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023.

So với quy định trước đây, Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 bổ sung rất nhiều quy định, điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra, về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, công tác phối hợp giữa thanh tra với kiểm toán Nhà nước, điều tra, việc ban hành kết luận thanh tra về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra, ngoài ra đã bổ sung các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên, bỏ một số quy định về cộng tác viên thanh tra và quy định thanh tra Nhân dân...

Việc tổ chức các hội nghị nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Luật Thanh tra năm 2022, đồng thời cung cấp các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để tham mưu, tổ chức có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục