Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên có gần 50 đại biểu. Các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028; Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028.

Hội nghị góp phần tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của các cấp công đoàn trong cả nước nói chung và Công đoàn huyện Hàm Yên nói riêng. Hội nghị cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục