HĐND tỉnh họp quyết định sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố; điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang

Ngày 19-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp bất thường năm 2019.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

          Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh.     Ảnh: Thành Công

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; thường trực HĐND, UBND một số xã, phường, thị trấn liên quan.

Thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ đã làm rõ các nội dung liên quan đến sự cần thiết và phù hợp khi đổi tên thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đối với bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; cơ sở để xây dựng mức hỗ trợ theo các nhóm đối tượng; xem xét hỗ trợ đối với trưởng ban công tác mặt trận và một số trưởng các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố; giải pháp thực hiện thủ tục hành chính khi sửa thông tin giấy tờ của người dân sau sáp nhập, thay đổi tên thôn, tổ dân phố.

Đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, lãnh đạo Sở Nội vụ và UBND thành phố Tuyên Quang đã làm rõ giải pháp để bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả do sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức; đảm bảo sự thuận tiện của người dân khi điều chỉnh địa giới hành chính hai xã Phú Lâm, Kim Phú để thành lập phường mới; giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sáp nhập 689 thôn, tổ dân phố để thành lập 332 thôn, tổ dân phố mới và đổi tên 54 thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, được quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, kỳ họp quyết nghị: Nhập nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên, dân số của xã Kim Phú, xã Phú Lâm và thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) về thành phố Tuyên Quang; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở một phần diện tích, dân số của xã Phú Lâm (Yên Sơn); điều chỉnh địa giới hành chính phần diện tích, dân số còn lại của xã Phú Lâm về xã Kim Phú; thành lập phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) với xã Đội Cấn.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hải Anh do điều động công tác về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với ông Lý Minh Bình do nghỉ chế độ theo quy định; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do nghỉ chế độ theo quy định. Kỳ họp thông qua nghị quyết xác nhận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Việt Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Thành Công

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, công chức và nhân dân về tầm quan trọng của chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, đồng thời khẩn trương triển khai bảo đảm hoàn thành trong quý II - 2019. Đồng chí yêu cầu, những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cần được các cấp, ngành lắng nghe, tháo gỡ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các ý kiến tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII

 

Bà Nông Thị Bích Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ:

                   Xây dựng Đề án chặt chẽ, đúng trình tự, quy định

Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ trên cơ sở rà soát thực trạng thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách và các quy định của Trung ương, Bộ Nội vụ để xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đề án đã được xin ý kiến cử tri, thông qua HĐND xã, trình UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, lập phương án để trình UBND tỉnh. UBND tỉnh đã có cuộc họp chuyên đề thông qua đề án và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quá trình xây dựng đề án, Sở đã tham khảo nhiều tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng. Mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được xây dựng trên cơ sở đảm bảo   hài hòa, phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.

 

Ông Tô Hoàng Linh, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang:

                    Kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với nhiệm vụ mới

Thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, UBND thành phố Tuyên Quang đã thực hiện các bước để chuẩn bị cho công tác sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời UBND thành phố sẽ lựa chọn những cán bộ có năng lực, chuyên môn bố trí giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất về các loại thủ tục hành chính như các giấy tờ liên quan đến hộ dân, cá nhân, tổ chức thay đổi do sát nhập, thành lập phường mới.

 

Ông Đỗ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn:

                                                     Tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân

Thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang theo tiêu chí đô thị loại II, ngoài việc tập trung chỉ đạo quyết liệt kế hoạch, trên cơ sở bảo đảm dân chủ, phát huy tính chủ động của người dân, thì giải pháp quan trọng UBND huyện Yên Sơn xác định là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân đối với chủ trương sát nhập, thành lập phường theo Đề án. Huyện tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại kịp thời, giải thích những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ và nhân dân trong quá trình thực hiện để người dân hiểu và đồng lòng thực hiện.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục