Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 18

Ngày 11/10, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, lần thứ 18 mở rộng, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị Quý III, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2019.

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế của huyện Hàm Yên tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 745 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản trong khung thời vụ. Tổng sản lượng lương thực 9 tháng ước đạt trên 49.500 tấn, đạt 92% kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành của tỉnh trên địa bàn huyện. Theo dõi, đánh giá để cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC trên điện tích 2.000 ha rừng.

Bên cạnh đó công tác chăn nuôi được quan tâm chú trọng, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi; Công tác khuyến nông, khuyến lâm được tăng cường, việc cung ứng giống, vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 61,5 tỷ đồng, đạt 78% dự toán. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; công tác giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện có hiệu quả. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ Quý III và thông qua phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ đông, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; triển khai các Kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giữ vững, duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.../.

PV

Tin cùng chuyên mục