Hội nghị phản biện xã hội tham gia vào dự thảo Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP, xây dựng Nông thôn mới năm 2024.

Ngày 26-1, Uỷ ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội tham gia vào dự thảo Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP, xây dựng Nông thôn mới năm 2024. Đồng chí Nguyễn Duy Phượng Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ huyện chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe dự thảo Kế hoạch, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung của dự thảo Kế hoạch do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chủ trì soạn thảo, tham mưu cho UBND huyện.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu dự thảo Kế hoạch tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ huyện đã nhấn mạnh một số nội dung dự thảo Kế hoạch.

Về kết cấu, bố cục của Kế hoạch, sau phần căn cứ ban hành văn bản đề nghị xem xét, bổ sung như: Đề nghị bổ sung căn cứ Kế hoạch 211 về thực hiện Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bổ sung đánh giá chi tiết, cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết 03 trong năm 2023.

Về kết quả triển khai thực hiện đối với từng nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, hiệu quả trong việc thực hiện chính sách, những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong năm 2023. Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, đúng mục đích thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Về dự thảo kế hoạch thực hiện năm 2024, việc đăng ký thực hiện các chính sách hỗ trợ còn chưa phản ánh được nhu cầu cũng như tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xem xét, đánh giá kỹ các nguyên nhân, do công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của chính quyền địa phương đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và nhân dân.

Đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản bổ sung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của cả hệ thống chính trị, phát huy và trò giám sát thực hiện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở, trong đó tập trung vào chính sách hỗ trợ để phát triển các HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản, chính sách hỗ trợ đối với chủ trang trại, nuôi trâu, bò sinh sản, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, hỗ trợ ghép cải tạo giống cây ăn quả; hỗ trợ cây giống nông nghiệp; hỗ trợ sản phẩm OCOP, xây dựng đường giao thông ngõ xóm…/.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục