Hội nghị tập huấn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng Vịt bầu.

Trong 2 ngày 16-17/4, tại xã Minh Hương, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp cùng với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND xã Minh Hương tổ chức Hội nghị kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng Vịt bầu theo Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm Vịt bầu, tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang năm 2023-2024.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phát biểu tại buổi tập huấn.

Đây là Dự án được phê duyệt theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện truyền đạt các nội dung tập huấn.

Tham gia Dự án thực hiện liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm vịt bầu Minh Hương có 84 hộ gia đình tại địa bàn xã Minh Hương, với quy mô tổng đàn vịt 17.520 con.

Các hộ dân tham gia được tập huấn và áp dụng kỹ thuật chân nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học và hoàn thành chu kỳ chân nuôi vịt theo đúng kỹ thuật. Các khâu lựa chọn giống, xử lý chuồng nuôi các giai đoạn phát triển và cách phòng bệnh cho đàn vịt.

Bên cạnh đó được cung ứng đầy đủ lượng thức ăn được hỗ trợ, vật tư cần thiết cho các hộ tham gia dự án; cung cấp máy móc thiết bị phục vụ cho liên kết; định kỳ kiểm tra, tư vấn kỹ thuật, theo dõi, giám sát các hộ tham gia dự án đảm bảo đúng theo quy trình chăn nuôi vịt an toàn sinh học.

Các học viên tham gia tập huấn.

Tỷ lệ vịt nuôi sống đến xuất bản thương phẩm so với vịt giống cấp đạt trên 90%. Ký kết tiêu thụ 100% số lượng vịt thương phẩm, vịt giống trong dự án liên kết. Trong đó: Tiêu thụ qua sơ chế đạt 30% sản phẩm, tiêu thụ vịt sống 70% sản phẩm.

Bên cạnh xử lý môi trường chăn nuôi vịt phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo chăn nuôi các lứa kế tiếp. Đồng thời quảng bá sản phẩm, nâng cao chất lượng thương hiệu sản phẩm “Vịt bầu Minh Hương" tăng hiệu quả kinh doanh và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục