Phiên họp thứ 26, Thường trực HĐND huyện Hàm Yên khóa XX

Chiều ngày 22/9, Thường trực HĐND huyện Hàm Yên đã tổ chức phiên họp thứ 26. Đồng chí Hoàng Thị Xuyến, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí  Hoàng Thị Xuyến, Ủy viên BTV Huyện uỷ,  Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. 

Phiên họp đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2023. Thông qua Tờ trình của UBND huyện trong tháng 9. Thông qua báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện. Thông qua dự thảo Quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện về công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện. Thông qua quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Yên và một số nội dung khác.

Qua nghe dự thảo các báo cáo, tài liệu trình tại phiên họp và các ý kiến thảo luận. Thường trực HĐND huyện đã thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2023, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo trình Thường trực HĐND huyện ký ban hành theo quy định.

Thường trực HĐND huyện cũng cho ý kiến về xây dựng dự toán Ngân sách huyện năm 2024; Nhất trí thông qua Báo cáo của các Ban HĐND huyện, giao các Ban HĐND huyện hoàn thiện báo cáo, ban hành theo quy định./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục