Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà

Ngày 9-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Yên tổ chức Lễ ra mắt "Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà” tại thôn Đoàn Kết 1 và Phúc Long 2, xã Thành Long.

Lễ ra mắt "Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà”,  gồm 10 thành viên một thôn, là những cán bộ đại diện cấp uỷ, Chi hội Phụ nữ, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; Trưởng các tổ vay vốn, tổ tín dụng tiết kiệm; Người có uy tín… có năng lực, tiên phong đi đầu, tinh thần đổi mới có khả năng tuyên truyền vận động người dân.

Lễ ra mắt "Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà”

Tổ truyền thông cộng đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tổ chức họp, giao ban ít nhất mỗi tháng 1 lần. Các thành viên của Tổ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Điều hành, hoạt động trong các điều kiện thích hợp, mỗi tháng cũng ít nhất 1 lần theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất, phát triển kinh tế.  

Theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em gái nói riêng; tìm hiểu những định kiến, khuôn mẫu giới tồn tại trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hoá lạc hậu có hại và một số vẫn đề xã hội cấp thiết ở địa phương. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp trong việc xây dựng triển khai kế hoạch của tổ. Xây dựng khu dân cư bình yên, ấm no và hạnh phúc.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện, lãnh đạo xã Thành Long cùng "Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà”

Đến nay xã Thành Long đã thành lập được 6 “tổ truyền thông cộng đồng thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà”. Riêng trong năm 2023 thành lập được 4 tổ, các tổ đều hoạt động hiệu quả, nội dung vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục