Thể lệ cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831 - 2021)''

Ngày 30/8/2021, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831 - 2021)'' đã ban bành Thể lệ cuộc thi để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết, tham gia cuộc thi.

Tin cùng chuyên mục