Hàm Yên đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06

Chiều ngày 11- 9, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức cuộc họp chuyên đề về đánh giá công tác cải cách hành chính; chuyển đổi số; Đề án 06 tháng 9/2023. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Thời gian qua các cơ quan được giao phụ trách đã thực hiện tốt nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với từng lĩnh vực; đa số thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đánh giá theo quy định.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đã đạt được những kết quả tốt. Huyện Hàm Yên có 422 dịch vụ công, trong đó: một phần là 350 thủ tục và toàn trình 72 thủ tục được đăng tải tại địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn; Từ ngày 09/8/2023 đến ngày 08/9/2023, đã tiếp nhận và giải quyết 1.645 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận từ dịch vụ công một phần là 1.193 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận toàn trình là 452 hồ sơ. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến tăng cao, tỷ lệ thanh toán trực tuyến xếp 1/7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trong tháng 8/2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ trên địa bàn huyện đạt 66,8%. Tiến độ giải quyết công việc toàn huyện đạt 96,98%, mức độ công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC toàn huyện đạt 91,5%.

Công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số, Đề án 06 được các cơ quan, đơn vị chú trọng, nâng cao. Kết quả thực hiện Dịch vụ công thiết yếu đã tiếp nhận và giải quyết 1.666/1.699 hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, đạt tỉ lệ 98,06%, tăng 16,32% so với tháng trước. Một số Dịch vụ công chuyên ngành đều đạt tỉ lệ 100%.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại hạn chế như: Việc thực hiện các chỉ số CCHC còn nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối đa; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; Nhận thức của người dân còn hạn chế về chuyển đổi số; đa số người dân chưa biết gửi hồ sơ trực tuyến, phần nhiều hồ sơ do cán bộ làm thay người dân. Khi triển khai mô hình chợ 4.0 các tiểu thương tại các chợ chưa phối hợp trong triển khai thực hiện, không mang theo Căn cước công dân, tâm lý còn lo sợ mất an toàn thông tin…Số lượng người sử dụng CCCD khám chữa bệnh vẫn còn rất thấp; chưa kiểm tra được lịch sử cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của một số xã chưa đảm bảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức tập trung thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh, của huyện; Kế hoạch chuyển đổi số; Kế hoạch thực hiện Đề án 06. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, Chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn huyện, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh; Hoàn thiện hồ sơ dữ liệu trong xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện quản lý.

Đẩy mạnh việc thanh toán không sử dụng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023. Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10 trên địa bàn huyện; thay đổi thông tin chứng thư số cho các cá nhân khi có thay đổi đơn vị công tác. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu của huyện.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn huyện. Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân về vai trò, ý nghĩa của phần mềm VNelD và phối hợp cùng tổ cấp CCCD lưu động hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp giấy tờ cá nhân…/.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục