Hàm Yên đạt 38% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Chiều 10-8, UBND huyện Hàm Yên tổ họp chức đánh giá tình hình, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của huyện năm 2023 là trên 371 tỷ đồng. Tính đến ngày 9-7-2023, đã giải ngân được hơn 143 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch. Trong đó, vốn tỉnh quản lý giải ngân được gần 7/42 tỷ đồng; vốn huyện quản lý là 52,6/157 tỷ đồng; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 63,5/163 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được hơn 5,2/88,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị, UBND huyện tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Trong đó, trọng tâm là: rà soát, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là nguồn vốn chuyển chi từ năm 2022 sang năm 2023, phấn đấu hết năm 2023 giải ngân 100% nguồn vốn được giao.

Huyện sẽ tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án; linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục