Hội nghị tập huấn điều tra thu nhập bình quân đầu người của xã nông thôn mới

Ngày 20/9, Chi cục thống kê khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên đã phối hợp vỡi xã Thành Long tổ chức tập huấn điều tra thu nhập bình quân đầu người của xã nông thôn mới.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu là cán bộ, công chức cấp xã và các điều tra viên đã được hướng dẫn về cách thu thập thông tin về thu nhập. Cách nhập Biểu mẫu thu thập thông tin tính thu nhập bình quân theo các nguồn thu gồm: Thu nhập từ tiền lương tiền công; Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản; Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản hoặc chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và các khoản thu nhập khác.

Ngoài ra hội nghị cũng chỉ ra những lỗi thường gặp trong quá trình thu thập, tính toán các chỉ tiêu, đồng thời nêu lên mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát tiêu chí thu nhập. Đây là tiêu chí khó nên người thu thập thông tin phải thực hiện đúng theo quy định, các số liệu thu thập được phải phản ánh cụ thể, khách quan, sát với thu nhập thực tế của hộ được điều tra./.

Sơn Tùng

Tin cùng chuyên mục