Hàm Yên họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công trình, dự án

Ngày 8/9, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kiểm đếm tiến độ thực hiện công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Đến ngày 31/8/2023, huyện Hàm Yên đã giải ngân nguồn vốn năm 2023 được 42% kế hoạch. Trong đó vốn tỉnh quyết định đầu tư đạt 18% so với kế hoạch; Vốn di dân tái định cư đạt 22% so với kế hoạch; Vốn huyện quản lý đạt 36% so với kế hoạch; Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 44% so với kế hoạch; Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đạt 63% so với kế hoạch; Về tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 8% so với kế hoạch.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đề nghị các phòng ban liên quan, cơ quan được giao, các chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai thi công các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thời gian, tham mưu đề xuất xây dựng đầu điểm công trình kế hoạch, đôn đốc khởi công 100% các công trình do xã làm chủ đầu tư. Công trình vốn 2023 hoàn thành đúng theo theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thiện hồ sơ quyết toán dứt điểm các công trình tồn đọng theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng ngay kế hoạch, đăng ký tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nếu không giải ngân đúng theo thời hạn đăng ký theo kế hoạch thì cần nêu rõ lý do, báo cáo UBND huyện đúng thời gian quy định./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục