Hàm Yên phát triển cây trồng chủ lực

Huyện Hàm Yên hiện đang tập trung phát triển 4 cây trồng chủ lực gồm: Cam, mía, chè và cây nguyên liệu gỗ. Huyện tích cực xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất để có sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, giá trị kinh tế cao.

 


Ông Lê Quý Đáng (bên phải) thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) kiểm tra sâu bệnh cho cây.

Huyện Hàm Yên hiện có 7.175 ha cam, 932 ha mía, gần 2.150 ha chè, 35.652,7 ha cây lâm nghiệp. Thời gian qua, phát triển một số loại cây trồng thế mạnh trên địa bàn huyện còn một số hạn chế. Đối với cây cam chưa trồng được rải vụ, diện tích trồng mới phát triển ồ ạt. Cây chè tuy có diện tích lớn nhưng chủ yếu là sử dụng các giống chè cũ, năng suất thấp và diện tích chè già cỗi chiếm đa số. Cây mía trồng lại, trồng mới chưa đạt kế hoạch, năng suất thấp. Chất lượng rừng trồng chưa đồng đều, năng suất thấp, việc áp dụng các giống tiến bộ kỹ thuật có năng suất, chất lượng cao (keo mô) chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu mới dựa vào độ phì tự nhiên của đất…

Trước thực trạng trên, huyện Hàm Yên đề ra các giải pháp để nâng cao giá trị cây trồng, cải thiện đời sống nhân dân. Theo đó, huyện giữ ổn định diện tích cam sành, chỉ mở rộng diện tích trồng mới, trồng lại trong quy hoạch; đẩy mạnh, nhân rộng phát triển cam theo mô hình VietGAP.

Ông Vũ Công Sáu, thôn 2, Tân Yên, xã Tân Thành cho biết: Sau hơn chục năm gắn bó với cây cam đến nay gia đình ông có 2.000 cây và trồng theo mô hình VietGAP. Năng suất năm 2016, 2017 bình quân đạt gần 90 tấn/năm. Đầu năm 2018, ông được tham gia lớp tập huấn trồng cam theo quy trình chăm sóc hữu cơ của huyện, ông đã tìm nguồn phân hữu cơ từ các trang trại gà chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học để thu mua về bón cho cam. Sau khi bón, cây trồng xanh tốt, khỏe mạnh, sai hoa hơn so với mọi năm. Với lượng hoa như hiện nay, ông Sáu nhận định sản lượng quả tăng hơn so với mọi năm khoảng 30%.

Đối với cây mía, để nâng cao năng suất, chất lượng trồng mía và diện tích trồng đạt kế hoạch, huyện đã đề nghị Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương cải tạo giống mía. Mục tiêu đến năm 2020, huyện thay thế 100% các giống mía cũ bằng bộ giống mới có năng suất, chất lượng cao.

Năm 2017, huyện đã thực hiện mô hình trồng mía 100 tấn với 6 ha mía thuộc địa bàn xã Bạch Xa, Yên Phú, Minh Khương, Nhân Mục, Thái Sơn, Thái Hòa, Đức Ninh, Bình Xa và Minh Khương. Ông Bàn Văn Quý, thôn Ngòi Họp, xã Minh Khương phấn khởi nói, gia đình ông trồng mía từ năm 2013, nhưng năng suất chưa bao giờ vượt quá 60 tấn/ha. Đầu năm 2017, gia đình ông được Trạm Khuyến nông huyện Hàm Yên lựa chọn là một trong 3 hộ của xã thực hiện mô hình thâm canh chăm sóc sớm mía lưu gốc, năng suất tăng lên đến 125 tấn/ha. Với giá thu mua 900 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu được 80 triệu đồng tiền lãi.

Huyện vận động doanh nghiệp, hợp tác xã chè xây dựng dự án theo cơ chế tại Nghị quyết 41 năm 2015 của HĐND tỉnh để hỗ trợ nhân dân trồng mới, trồng lại diện tích chè già cỗi, năng suất thấp bằng giống chè mới LDP1, LDP2 có năng suất cao, chất lượng tốt; nhân rộng mô hình sản xuất chè theo chuẩn VietGAP. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện tốt việc liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ; chuyển đổi sử dụng rộng rãi cây keo lai cấy mô vào trồng đại trà từ các nguồn vốn theo Nghị quyết 03/2017 của HĐND tỉnh, nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Theo Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Yên Đàm Ngọc Hưng, giai đoạn 2018 - 2020, huyện đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn, quy chuẩn vào sản xuất hàng hóa tập trung, hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường; triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bảo đảm nâng cao giá trị sản phẩm nông sản của huyện.   

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục