Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân ở xã Nhân Mục

Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân là nguồn vốn ưu đãi quan trọng đã giúp hàng nghìn lượt hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh được vay vốn, đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa. Từ đây, người nông dân dần tìm được hướng đi trong sản xuất, giúp cải thiện đời sống. Ghi nhận tại xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên.

Từ nguồn vốn vay của Hội Nông dân đã giúp nhiều gia đình hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giầu.

Từ năm 2015 đến nay, Hội Nông dân xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đã tạo điều kiện cho gần 20 hộ hội viên được hỗ trợ vay vốn theo đề án với tổng số tiền là 500 triệu đồng.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, qua đó, giúp hội viên hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân.

Ngoài ra, Hội còn định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn xã.

Có thể thấy, việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân ở xã Nhân Mục đã giúp nhiều hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình dám nghĩ, dám làm, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục