Nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã Vịt bầu Minh Hương

Những năm qua, các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ghi nhận tại HTX chăn nuôi vịt bầu Minh Hương, huyện Hàm Yên.

Sau hơn một năm thành lập và đi vào hoạt động, nếu như  ban đầu HTX vịt bầu Minh Hương chỉ có 9 thành viên, nhưng đến nay đã thu hút 26 thành viên tham gia, duy trì thường xuyên 12 nghìn vịt bầu thương phẩm, đạt giá trị mỗi năm gần 2 tỷ đồng.

Trong quá trình phát triển chăn nuôi, HTX vịt bầu Minh Hương đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tập huấn, hướng dẫn thành viên HTX thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật từ khâu chọn giống, chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển sản xuất bền vững, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ thành viên và gắn sản xuất với thị trường

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ vững thương hiệu vịt bầu đặc sản của địa phương, HTX vịt bầu Minh Hương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tuyển chọn đàn vịt giống, tập huấn cho các thành viên thực hiện mô hình chăn nuôi vịt bầu an toàn sinh học, quản lý chặt chẽ quy trình chăn nuôi của từng hộ gia đình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng./.

PV

Tin cùng chuyên mục