Tuyên truyền cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ngày 20/9, tại huyện Hàm Yên, Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với UBND huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách pháp luật về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

Tại hội nghị, trên 150 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã được giới thiệu các cơ chế, chính sách như: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý thuế; Nghị định số 57 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết 06, ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 02, ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thông qua hội nghị đã giúp các đại biểu nâng cao hiểu biết về các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước, của tỉnh Tuyên Quang về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh… qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung./.

PV

Tin cùng chuyên mục