Hàm Yên bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Đường sá đi lại thuận tiện giúp chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, giao thương hàng hóa thông suốt, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển... Đó là những giá trị thiết thực mang lại từ thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Toàn Thắng)

Tin cùng chuyên mục