Hàm Yên họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Sáng 23/7, huyện Hàm Yên đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị huyện Hàm Yên đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với những quy định chung, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác cụ thể.

Ban Chỉ đạo đã phân công các cơ quan phụ trách từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo từng lĩnh vực, các thành viên chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời theo dõi kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực đã phân công.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thông qua Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Theo kế hoạch đến năm 2025, huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu, đến năm 2024 toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Bình Xa, Thái Hòa và Đức Ninh. Trong đó xã Bình Xa đạt nông chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có ít nhất 1 thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu và 2 vườn hộ gia đình đạt chuẩn Vườn mẫu nông thôn mới./. 

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục