Hàm Yên kiểm điểm tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới

Ngày 23/11, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên đã chủ trì cuộc họp họp kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch năm 2023, huyện Hàm Yên có xã Bình Xa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xã Đức Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao; Các xã Thành Long, Hùng Đức và Minh Hương hoàn thành xây dựng nông thôn mới.  Đến nay xã Bình Xa đã đạt 13/19 tiêu chí, xã Đức Ninh đạt 12/19 tiêu chí, Minh Hương đạt 13/19 tiêu chí, xã Hùng Đức đạt 9/19 tiêu chí và xã Thành Long đạt 11/19 tiêu chí.

Thực hiện kết luận tại cuộc họp tháng 10, đến 20/11 các xã cơ bản đã hoàn thành vượt kế hoạch được giao, như: Hoàn thành làm đường bê tông nông thôn, bê tông nội đồng; khởi công xây dựng nhà ở dân cư theo kế hoạch; xây dựng lò đốt rác, đào hố rác hữu cơ đảm bảo tiêu chí môi trường, tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Các đại biểu đã thảo luận về một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Tiến độ xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, xây dựng nhà vệ sinh còn chậm; kiến nghị thực hiện các mô hình để thoát nghèo bền vững... giải ngân vốn các chương trình chậm do nhiều lý do khách quan; Công tác chỉ đạo điều hành của các cấp có lúc chưa kiên quyết, đặc biệt là đối với các thôn hoạt động chưa linh hoạt…

Về tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Đến nay, huyện Hàm Yên đánh giá đã đạt 03 tiêu chí (Quy hoạch, Thủy lợi và phòng, chống thiên tai, Điện); còn 06 tiêu chí chưa đạt (Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công); dự kiến đến hết năm 2023 hoàn thành 02 tiêu chí (Kinh tế; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công).

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng 03 tiêu chí đã đạt; tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện hoàn thành 02 tiêu chí; từng bước thực hiện đạt chuẩn 04 tiêu chí còn lại.

Huyện sẽ tiếp tục làm việc với các Sở ngành của tỉnh về việc thống nhất phương án thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới do các Sở, ngành phụ trách; bố trí làm việc và đề nghị Văn phòng NTM Trung ương hướng dẫn, giúp đỡ huyện. Huy động vốn đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cộng đồng dân cư và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên tinh thần tự nguyện, bàn bạc dân chủ.

Lồng ghép các nguồn vốn thực hiện cứng hoá các tuyến đường huyện; đầu tư xây dựng Bến xe khách tại trung tâm huyện đạt chuẩn. Thực hiện hoàn thành trồng cây xanh trên các tuyến đường huyện; xây dựng một số mô hình về sản xuất, môi trường, tuyến đường hoa, thôn mẫu, ...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình: Xây dựng bể bơi huyện; Nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn; Xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Hàm Yên, Trường THPT Hàm Yên; Nâng cấp Chợ km 39 huyện đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm;

Xây dựng 01 mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp; Xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Tân Yên; Tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí “Đô thị văn minh” thị trấn Tân Yên.

Thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện; rà soát, thực hiện từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tuần; Chủ động thực hiện một số chỉ tiêu thuộc thẩm quyền của xã, đặc biệt các là các nội dung nêu trong thảo luận, tập trung chỉ đạo hoàn thành trong tháng 12; Các xã chủ động chuẩn bị hồ sơ theo các tiêu chí. Phấn đấu đến 20/12 cơ bản các tiêu chí sẽ hoàn thành để tiến hành đánh giá.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động giải ngân vốn của các chương trình, thực hiện xây dựng các công trình đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục