Huyện Hàm Yên học tập kinh nghiệm xây dựng huyện nông thôn mới

Từ ngày 24-26/11, đoàn công tác của UBND huyện Hàm Yên do đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Nông thôn mới tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác huyện Hàm Yên thăm các thiết chế văn hóa, thể thao của huyện Triệu Sơn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến năm 2020, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã về đích huyện Nông thôn mới.

Huyện đã đầu tư xây dựng 82,6km đường giao thông, trong đó phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông đã tạo sức lan tỏa mạnh đến toàn thể nhân dân 34/34 xã, thị trấn.

Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo nhanh và bền vững được đẩy mạnh thực hiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 56 triệu đồng/ người/ năm; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản có bước phát triển liên tục với tốc độ khá; toàn huyện đã giảm được 1.663 hộ nghèo và cận nghèo, vượt kế hoạch tỉnh giao.

Đoàn công tác huyện Hàm Yên thăm khu thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Công tác phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến; toàn huyện có 143/143 cơ quan, đơn vị được công nhận là cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% số xã được công nhận xã chuẩn văn hóa NTM; về cơ sở vật chất văn hóa đã cải tạo, sửa chữa 16 công trình do huyện làm chủ đầu tư. 100% các xã đều có Bưu điện văn hóa đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của nhân dân; 100% số xã có Đài Truyền thanh; trang thông tin điện tử cấp xã.

Toàn huyện có 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Công tác bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn ngày càng được quan tâm chỉ đạo; đến nay tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đảm bảo theo quy định đạt trên 85%, tỷ lệ hộ nông dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 96,4%.

Đoàn công tác thăm các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường của huyện Triệu Sơn.

Năm 2022 huyện có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 7 xã, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;  tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện là 26 sản phẩm.

Cũng trong năm 2022, huyện đã tổ chức thành công lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM năm 2020 và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Tại huyện Triệu Sơn đoàn công tác của huyện Hàm Yên đã đến thăm trực tiếp một số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... Các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao.

Trực tiếp tham quan các tiêu chí của huyện Triệu Sơn đã thực hiện. Hai huyện đã cùng nhau chia sẻ những cách làm hay sáng tạo, các công việc cần thực hiện để hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí để Trung ương thẩm định.

Đoàn công tác thăm thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Trao đổi với huyện Triệu Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên Đỗ Văn Hòa đã gửi lời cảm ơn trân thành tới lãnh đạo văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, cảm ơn huyện Triệu Sơn đã tiếp đón trọng thị và làm việc với đoàn đến học tập kinh nghiệm. Từ những kinh nghiệm quý báu được trao đổi, học tập tại huyện Triệu Sơn sẽ giúp cho huyện Hàm Yên áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương, nhằm xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục