Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới tháng 10

Ngày 20/10, UBND huyện Hàm Yên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với 5 xã thực hiện năm 2023.

UBND huyện kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM tại các xã năm 2023.

Theo kế hoạch năm 2023, huyện Hàm Yên có xã Bình Xa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đức Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao; Các xã Thành Long, Hùng Đức và Minh Hương hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 

Đến nay xã Bình Xa đã đạt 13/19 tiêu chí, xã Đức Ninh đạt 8/19 tiêu chí, Minh Hương đạt 10/19 tiêu chí, xã Hùng Đức đạt 9/19 tiêu chí và xã Thành Long đạt 10/19 tiêu chí.

Các đại biểu đã thảo luận về một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Tiến độ bê tông hóa chưa đạt yêu cầu do cung ứng xi măng chậm; Tỷ lệ mở lớp dạy nghề không đạt do thiếu giáo viên và nhu cầu học viên; Tỷ lệ thu gom rác thải còn thấp do công ty thu gom chưa thực hiện; Tiến độ xây dựng nhà văn hóa, xây dựng nhà vệ sinh còn chậm; giải ngân vốn các chương trình chậm do nhiều lý do khách quan; Công tác chỉ đạo điều hành của các cấp có lúc chưa kiên quyết, đặc biệt là đối với các thôn hoạt động chưa linh hoạt…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đàm Ngọc Hưng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu các xã tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện; Rà soát, thực hiện từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tuần; Chủ động thực hiện một số chỉ tiêu thuộc thẩm quyền của xã, đặc biệt các là các nội dung nêu trong thảo luận, tập trung chỉ đạo hoàn thành trong tháng 11; Các xã chủ động chuẩn bị hồ sơ theo các tiêu chí. Phấn đấu đến hết tháng 11 cơ bản các tiêu chí sẽ hoàn thành để tiến hành đánh giá.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động giải ngân vốn của các chương trình, thực hiện xây dựng các công trình ở các xã đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục