UBND huyện họp đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới

Sáng ngày 16/10, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá thực hiện các tiêu chí huyện NTM.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đến nay qua đánh giá, huyện Hàm Yên đã đạt 03 tiêu chí: Quy hoạch; Thủy lợi và phòng, chống thiên tại; Điện; còn 06 tiêu chỉ chưa đạt gồm: Giao thông Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự; Hành chính công.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện Nông thôn mới, Hàm Yên đã đạt được một số kết quả cụ thể như: Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; giáo dục và đào tạo phát triển ổn định vững chắc; hoạt động văn hóa thể dục, thể thao ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng; chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và kịp thời chăm lo cho đối tượng chính sách, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm; môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn luôn được ổn định. 

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, qua đó phát huy tốt hiệu quả, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng nội dung thực hiện Chương trình.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận về tiến độ thực  tiêu chí huyện nông thôn mới. 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Nguyễn Sỹ Kha phát biểu thảo luận về xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện đạt chuẩn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa đã chỉ rõ và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như các cơ quan đơn vị cần thực hiện của từng tiêu chí. 

Theo đó, tập trung một số tiêu chí như tiêu chí Quy hoạch, sớm triển khai các bước điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, giai đoạn 2018 - 2030, định hướng đến năm 2050, trình phê duyệt trong quý II/2024.

Về tiêu chí Giao thông: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch năm 2023; chủ động triển khai các bước xây dựng các công trình đường giao thông theo Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh. Tiếp tục tổ chức trồng cây xanh dọc tuyến đường huyện, bảo đảm tỷ lệ ít nhất 60%, cơ bản hoàn thành trong quý II năm 2024...

Chủ động điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, bồi thưởng, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng bến xe khách của huyện để đầu năm 2024 khởi công công trình.

Đại biểu dự cuộc họp.

Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục: Đối với Trung tâm Y tế huyện, phối hợp thực hiện cải tạo, nâng cấp Bệnh viện da khoa huyện; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn; Đối với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và thể thao huyện đạt chuẩn, đôn đốc dự án cải tạo, nâng cấp, mua sắm thiết bị Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và thể thao huyện; khẩn trương triển khai các bước xây dựng bể bơi; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và thể thao huyện đạt chuẩn.

Đối với giáo dục, tiếp tục củng cố về chuyên môn, khẩn trương xây dựng các hạng mục phù hợp để Trường Trung học phổ thông Hàm Yên, Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện đạt chuẩn trong quý III/2024.

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, cơ sở vật chất để Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thưởng xuyên đạt chuẩn kiểm định chất lượng, đề nghị công nhận trong quý II/2024.

Tiêu chí Môi trường, đôn đốc thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Tâm Hà, xã Thái Sơn; xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại xã Minh Dân, chậm nhất trong tháng 10/2023...

Tiêu chí chất lượng môi trường sống, các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn chỉ đạo thường xuyên ra soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng Kế hoạch kiểm kê, kiểm soát bảo vệ chất lượng nước đến năm 2025, xong trong tháng 11/2023.....

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục quan tâm bố trí, cân đối nguồn vốn ngân sách huyện cho các công trình nông thôn mới. Các phòng ban, cơ quan chuyên môn huyện, các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí Quy hoạch chung để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Tiếp tục chủ động tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương trong và ngoài tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng danh mục các mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo xây dựng, duy trì. Chủ động mời các Sở, ngành của tỉnh lên làm việc để hướng dẫn, thống nhất thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, không dàn trải, tập trung xây dựng các công trình nông thôn mới cấp huyện và thanh toán vốn cho các công trình còn thiếu vốn. Các phòng, ban theo chức năng, nghiên cứu, từng bước hoàn thiện hồ sơ thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới để trình cấp có thẩm quyền công nhận../.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục