Họp tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới năm 2023, triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2024

Chiều 28-2, UBND huyện tổ chức họp tiến độ thực hiện xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với 05 xã mục tiêu năm 2023 và triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà chủ trì cuộc họp.

Trong năm 2023 huyện Hàm Yên thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới đối với 5 xã: Thành Long, Hùng Đức, Minh Hương, Đức Ninh, Bình Xa.

 Đến nay cơ bản các xã đã đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên một số  tiêu chí còn chậm chưa đạt sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới như: Tiêu chí quy hoạch, trường học, môi trường và an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất văn hoá; cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn; quốc phòng và an ninh... Hiện nay các xã đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo kế hoạch trong năm 2024 huyện Hàm Yên có thêm 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới gồm: Yên Lâm, Yên Thuận, Bằng Cốc, xã Thái hòa đạt xã NTM nâng cao. Đề nghị công nhận 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 (Bạch Xa, Minh Khương, Yên Phú). Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại 11 xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới; hoàn thiện tiêu chí 03 xã Nông thôn mới năm 2023 (Thành Long, Hùng Đức, Minh Hương). Nâng số tiêu chí bình quân toàn huyện lên 19 tiêu chí/xã.

Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Có 03 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới”; 04 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; 08 vườn hộ gia đình được công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới”.

 Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng  tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt chuẩn gồm: (Quy hoạch; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Điện; Kinh tế; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công); Thực hiện đạt thêm tiêu chí (Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Môi trường; Chất lượng môi trường sống).

Tại cuộc họp các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những tiêu chí chưa đạt, những vướng mắc khó khăn, đề xuất những phương án để tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà phát biểu giao nhiệm vụ tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa yêu cầu các phòng ban, các cơ quan, đơn vị phụ trách các xã, thị trấn quyết liệt chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đặc biệt chú trọng quan tâm thực hiện tiêu chí Quy hoạch.

Đồng chí yêu cầu các xã tiếp tục  duy trì, nâng cao và hoàn thiện 19 tiêu chí tại 14 xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới. Thực hiện đánh giá theo bộ tiêu chí mới.

Thực hiện xây dựng và hoàn thành đạt chuẩn 19 tiêu chí Nông thôn mới chí tại 03 xã Yên Lâm, Yên Thuận, Bằng Cốc cuối năm 2024. Hoàn thành đạt chuẩn 19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tại xã Thái Hòa. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tại xã Bình Xa, Đức Ninh, xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bình Xa.

Hoàn thành hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Thành Long, Hùng Đức, Minh Hương, Đức Ninh, Bình Xa. Thị trấn Tân Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng đô thị văn minh và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đã đạt. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2024 cơ bản hoàn thiện 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục