UBND huyện Hàm Yên họp kiểm điểm tiến độ xây dựng Nông thôn mới

Chiều ngày 20/6, UBND huyện Hàm Yên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với 5 xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ huyện.

Đại biểu dự cuộc họp.

Theo lộ trình năm 2023, huyện Hàm Yên lựa chọn xã Bình Xa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đức Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao và 3 xã Hùng Đức, Thành Long và xã Minh Hương đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng, do đó, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã tích cực vào cuộc triển khai các nhiệm vụ theo hướng thực chất, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã Bình Xa đã đạt 13/19 tiêu chí, xã Đức Ninh đạt 6/19 tiêu chí, xã Hùng Đức đạt 9/19 tiêu chí, xã Thành Long đạt 9/19, xã Minh Hương đạt 10/19 tiêu chí.

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các xã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, qua kết quả rà soát, đối chiếu với bộ tiêu chí quy định thì các cơ quan, đơn vị, các địa phương phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và các giải pháp thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã thực hiện chỉnh trang cảnh quan môi trường theo hướng sáng - xanh- sạch- đẹp,  thường xuyên tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, trồng hoa ven các tuyến đường, đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải tại nguồn…

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã phụ trách và tham mưu với UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục