Cập nhật diễn biến phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Hàm Yên ngày 24/6

Trong ngày hôm nay, trên địa bàn huyện đã có 110 người trở về địa phương, trong đó số người về từ các địa điểm có trong thông báo của Bộ Y tế là 8 người. Số người về từ địa điểm khác, tỉnh khác, nơi khác 102 người.

Từ 27/4 đến nay, huyện Hàm Yên cũng gửi lấy 2.168 mẫu xét nghiệm Sars cov 2, đến nay đã có kết quả âm tính với 2.155 mẫu, còn chờ kết quả 13 mẫu.

Tổng số người đến địa bàn huyện từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch là 1.627 người (phát sinh trong ngày là 8 người).

Hiện nay toàn huyện còn 600 người đang thực hiện nghĩa vụ cách ly vì dịch bệnh.

Trong đó cách ly tập trung 411 người, còn lại là các trường hợp thực hiện nghĩa vụ cách ly theo dõi y tế tại nhà.

Huyện Hàm Yên cũng thành lập 354 tổ Covid – 19 cộng đồng. Các tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng tiếp tục thực hiện rà soát những người đi từ vùng dịch mới về địa phương, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp với từng trường hợp./.

PV

Tin cùng chuyên mục