Cập nhật diễn biến phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Hàm Yên ngày 27/6

Từ ngày 27/4 đến ngày 27/6, huyện Hàm Yên đã gửi lấy 2.557 mẫu xét nghiệm Sars Cov 2, trong đó đã có kết quả 2.318 mẫu âm tính, đang chờ kết quả 239 mẫu.

Trong ngày 27/6, huyện Hàm Yên cũng rà soát được 145 người trở về địa phương, trong đó có 4 người về từ các địa điểm có trong thông báo của Bộ Y tế, còn lại là về từ các nơi khác.

Tổng số người đến địa bàn huyện từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch cần theo dõi 21 ngày là: 1.641  người; Tổng số đang cách ly là 558 người (phát sinh mới: 4 người). Đang cách ly tập trung 405 người. Trong đó tại Khu cách ly tập trung của huyện tại xã Thái Sơn 65 người; tại khu cách ly số 2 xã Tân Thành 64 người; tại Trung tâm Y tế huyện 07 người; tại khu cách ly số 3 Trường THCS DT Nội trú huyện 269 người.

Huyện Hàm Yên tiếp tục thực hiện tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, lưu động, tại các cơ sở y tế, pano ap phich, tờ rơi về công tác phòng chống dịch Covid – 19.

UBND các xã, thị trấn thành lập tổ tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở nhân dân thực hiên đúng các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, nơi công cộng, nơi tập trung đông người…

Huyện thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Cùng với đó là thành lập tổ công tác đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Các tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng tiếp tục thực hiện rà soát những người đi từ vùng dịch mới về địa phương, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp với từng trường hợp.

--- Cập nhật diễn biến dịch Covid – 19 trên địa bàn cả nước:

XQ

Tin cùng chuyên mục