Tín dụng chính sách giúp người dân nâng cao đời sống

Thời gian qua, từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội nhiều người dân tại huyện Hàm Yên đã có thêm nhiều cơ hội đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV

Tin cùng chuyên mục