Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện Hàm Yên đến 15 giờ, ngày 21/12/2021

Trong ngày 21/12/2021, trên địa bàn huyện không phát sinh ca nhiễm SARS-COV-2 mới. Tổng số ca nhiễm trên địa bàn huyện tính đến 15 giờ ngày 21/12/2021 là 24 ca.

Tin cùng chuyên mục