Hàm Yên phát sinh 20 ca nhiễm Covid 19 trong ngày 09/1/2022

Trong ngày 09/01/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 20 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó:

01 ca ngoài cộng đồng xã Yên Thuận

03 ca trong khu đã phong tỏa xã Hùng Đức

16 ca trong khu cách ly tập trung.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện tính đến 16 giờ ngày 09/01/2022 là: 194 ca (trong đó riêng xã Hùng Đức 131 ca).

Trong ngày thiết lập thêm 01 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại xã Hùng Đức. Hiện tại trên địa bàn huyện có 12 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của các xã Yên Lâm 02 chốt; xã Yên Phú 01 chốt; xã Đức Ninh 03 chốt; xã Hùng Đức 06 chốt.

Trong ngày thiết lập thêm 02 vùng cách ly y tế tại xã Yên Thuận và xã Bằng Cốc. Hiện tại trên địa bàn huyện có 12 vùng cách ly y tế gồm: Thái Hòa 04; Đức Ninh 01; Bằng Cốc 02; Thành Long 01; Yên Thuận 02; Yên Phú 01 và toàn bộ xã Hùng Đức để điều tra, truy vết phòng, chống dịch COVID-19./.

XQ

Tin cùng chuyên mục