Hàm Yên phát sinh 11 ca nhiễm Covid 19 mới trong ngày 7/1/2022

Trong ngày 07/01/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 11 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó:

Hùng Đức 01 ca

Bạch Xa 01 ca

Thái Hoà 03 ca

06 trường hợp trong khu cách ly tập trung

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện tính đến 16 giờ ngày 07/01/2022 là: 152 ca (trong đó xã Hùng Đức 120 ca).

Việc lấy mẫu xét nghiệm:

Tổng số mẫu xét nghiệm đến ngày 07/01/2022 là: 21.531 mẫu.

Số mẫu xét nghiệm được lấy trong ngày: 170 mẫu.

XQ

Tin cùng chuyên mục