Phê bình Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 xã Minh Khương

UBND huyện Hàm Yên vừa có công văn chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống dịch Covid 19. Trong Công văn, Chủ tịch UBND huyện phê bình Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 xã Minh Khương do không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.

Tin cùng chuyên mục