Dự thảo quy định về Điều lệnh đội ngũ CAND

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân, bao gồm: Tổ chức đội ngũ, chỉ huy đội ngũ; động tác đội ngũ từng người; đội ngũ đơn vị; duyệt đội ngũ, diễu binh và Tổ Công an kỳ.

 

 
Ảnh minh họa - Internet

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị công an; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên các học viện, trường Công an nhân dân và Công an xã, thị trấn.

Dự thảo quy định trách nhiệm của chỉ huy khi chỉ huy đội ngũ như sau: 1-Thủ trưởng trực tiếp chỉ huy đơn vị, vắng mặt phải ủy quyền cho cấp dưới. 2- Kiểm tra quân số, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật trước và sau khi học tập, huấn luyện; kiểm tra trang phục và cách mang trang bị của từng người theo quy định. 3- Chỉ huy đơn vị ra khẩu lệnh thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung công tác đã đề ra; duy trì kỷ luật trong hàng ngũ. 4- Kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả học tập, huấn luyện, công tác.

Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong hàng ngũ là phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người chỉ huy; kiểm tra vũ khí, trang bị được giao; nếu phát hiện sai sót phải báo cáo ngay người chỉ huy trực tiếp. Chỉnh đốn trang phục, trang bị và giúp đồng đội chỉnh sửa cách mang trang phục, trang bị; đứng đúng vị trí theo số thứ tự, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

Đồng thời, giữ trật tự trong hàng ngũ; muốn ra khỏi hàng hoặc phát biểu ý kiến phải giơ tay xin phép và phải được sự đồng ý của người chỉ huy; khi nghe gọi đến phiên hiệu của đơn vị mình phải chú ý chờ lệnh của người chỉ huy.

Đối với động tác đội ngũ từng người, dự thảo quy định 03 mục: Mục 1: Động tác đội ngũ từng người tay không. Mục 2: Đội ngũ từng người có súng. Mục 3: Đội ngũ từng người mang công cụ hỗ trợ.

Về đội ngũ đơn vị, quy định 06 mục: Mục 1: Đội ngũ tiểu đội. Mục 2: Đội ngũ trung đội. Mục 3: Đội ngũ đại đội. Mục 4: Đội ngũ tiểu đoàn. Mục 5: Đội ngũ trung đoàn. Mục 6: Đội hình lên, xuống xe ô tô chở quân.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an.

 

Theo: Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục