Tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp phân đội trong Quân đội

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Trong đó, dự thảo quy định cụ thể về tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học hệ chính quy.

 

Theo dự thảo, trường được tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học, hệ chính quy gồm: a- Học viện Kỹ thuật quân sự; b- Học viện Quân y; c- Học viện Khoa học quân sự; d- Học viện Phòng không - Không quân; đ- Học viện Hải quân; e- Học viện Biên phòng; g- Học viện Hậu cần; h- Trường Sĩ quan Lục quân 1; i- Trường Sĩ quan Lục quân 2; k- Trường Sĩ quan Chính trị; l- Trường Sĩ quan Công binh; m- Trường Sĩ quan Thông tin; n- Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự; o- Trường Sĩ quan Pháo binh; p- Trường Sĩ quan Không quân; q- Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp; r- Trường Sĩ quan Đặc công; s- Trường Sĩ quan Phòng hóa.

Phương thức tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 34 Luật Giáo dục đại học và quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện khi phương thức tuyển sinh có thay đổi.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Đối tượng tuyển sinh

Dự thảo quy định, đối tượng tuyển sinh gồm: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên. Các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ sơ tuyển đối với các thí sinh đủ tiêu chuẩn, gửi hồ sơ sơ tuyển đến các trường và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng theo đúng quy trình. Trường hợp đơn vị có nhiều thí sinh đăng ký sơ tuyển, đơn vị phải lựa chọn số lượng thí sinh đi dự tuyển phù hợp, bảo đảm đủ quân số thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân gồm: a- Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự; b- Tuyển không quá 06% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự; c- Tuyển không quá 10% chỉ tiêu đào tạo ngành Tài chính tại Học viện Hậu cần; d- Trường hợp các ngành thuộc Điểm a, Điểm b và Điểm c của Khoản này được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành được tuyển ít nhất 02 thí sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp phân đội, trình độ đại học hệ chính quy thực hiện theo Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng.

Theo: Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục