Hội thảo đề xuất Gói giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị Cam sành Hàm Yên.

Vừa qua, UBND huyện Hàm Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, tổ chức Hội thảo "Đề xuất gói giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị cam sành Hàm Yên", để nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng thu nhập cho người nông dân.

Năm 2017, huyện Hàm Yên có diện tích cam gần 7.200 ha, diện tích cho sản phẩm gần 4.300 ha, tổng sản lượng ước đạt trên 71.000 tấn, trong đó, giống cam sành chiếm 84,8%. Tuyên Quang đã có Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó đã đưa ra một hệ thống các giải pháp tương đối đồng bộ để phát triển nghành hàng cam sành tỉnh Tuyên Quang. Trong năm 2016, Tổ chức Phát triển Luxembourg đã hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghiên cứu thị trường chuỗi giá trị cam và lập kế hoạch marketing sản phẩm cam Tuyên Quang, tập trung đánh giá hiện trạng tiêu thụ cam và đề xuất các giải pháp phát triển chuỗi giá trị cam tỉnh Tuyên Quang. Tuy vậy đến nay, do hạn chế về nguồn lực, các giải pháp chưa được thực hiện một cách đồng bộ. Chuỗi giá trị cam sành Hàm Yên hiện nay đang bộc lộ nhiều điểm yếu, khả năng cạnh tranh về giá và chất lượng thấp, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, ứng dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất chưa cao, tỷ lệ hao hụt trong và sau thu hoạch cao, liên kết trong sản xuất với tiêu thụ còn yếu, lượng cam tiêu thụ thông qua ký kết hợp đồng mới chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng sản lượng cam.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo đã tập trung phân tích các vấn đề tồn tại của các mắt xích trong chuỗi giá trị, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội, thách thức của chuỗi, tập trung vào các vấn đề trong sản xuất và tiêu thụ, các giải pháp đang thực hiện để thúc đẩy chuỗi giá trị cam của huyện hàm Yên. Từ đó, đề xuất gói giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị cam sành Hàm Yên tập trung vào: Tăng cường liên kết sản xuất kinh doanh, tăng cường các dịch vụ công trong chuỗi giá trị, xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, cải thiện môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, đề xuất mô hình thí điểm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị cam sành Hàm Yên bền vững./.

Minh Vương - Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục