UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Ngày 14/11, UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. Đồng chí Ma Phúc Dự, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến 10/11/2023 huyện Hàm Yên đã giải ngân vốn đầu tư được 79,8%; Vốn sự nghiệp giải ngân được 25,1%. Huyện thực hiện rà soát, đôn đốc các nội dung dự án, tiểu dự án để triển khai thực hiện đạt kết quả được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.

Để  đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng chí đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát, sắp xếp lại tất cả các chỉ tiêu để có giải pháp thực hiện một cách hiệu quả; tập trung rà soát, kịp thời báo cáo UBND huyện cùng tháo gỡ, giải quyết, đảm bảo tiến độ thực hiện mục tiêu đề ra, đảm bảo về chất lượng thực hiện các chương trình dự án, tiểu dự án./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục