Hàm Yên 28 hộ đoàn viên được hỗ trợ trồng cam theo hướng an toàn sinh học

Thực hiện Dự án án phát triển mới cây ăn quả có múi (cam, quýt) theo hướng an toàn sinh học (GAP) năm 2012 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn, Trung ương Đoàn huyện Hàm Yên có 28 hộ đoàn viên thanh niên xã Minh Dân được chọn tham gia dự án.

 
 


Mỗi hộ được hỗ trợ 100 cành cam giống, hỗ trợ phân bón với tổng trị giá 14 triệu đồng. Đến nay, các hộ đã hoàn thành việc làm đất và trồng cam. Để mô hình đem lại hiệu quả, trước đó, Trung tâm đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai mô hình cho các hộ đoàn viên thanh niên tham gia dự án.

Minh Vương

Tin cùng chuyên mục