Nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm cam sành.

Với tiểu vùng khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng ưu đãi, nên việc hình thành vùng chuyên canh loại cây ăn quả đặc sản – Can sành đã được Đảng bộ, Chính quyền và người dân huyện Hàm Yên đặc biệt quan tâm. Để cây cam thực sự có chỗ đứng trên thị trường, huyện đã chú trọng việc hướng người nông dân đầu tư chăm sóc, nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm đối với loại cây trồng chủ lực này.

Để cây cam thực sự có chỗ đứng trên thị trường, huyện đã chú trọng việc hướng người nông dân đầu tư chăm sóc cây cam sành, nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm đối với loại cây trồng chủ lực này.

Đến nay, cây cam đã phát triển tại 13/18 xã, thị trấn của huyện Hàm Yên, với trên 7.000 ha, trong đó riêng diện tích cây cam sành chiếm gần 85% diện tích cam của toàn huyện. Trong chiến lược phát triển vùng cam sành, huyện cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề liên doanh, liên kết với các đơn vị đầu mối thu mua. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng chỉ dẫn địa lý sản phẩm nên sản phẩm cam sành đã từng bước có được chỗ đứng trên thị trường.

Việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại trong những năm qua của huyện không chỉ giúp cam sành mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn giúp người trồng cam có được nguồn thu nhập cao từ loại cây ăn quả này mang lại.

Để sản phẩm cam sành có mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phâm huyện đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, gắn với việc xây dựng những mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP để giữ vững thương hiệu và cung cấp sản phẩm ra ngoài thị trường, nâng cao đời sống của người trồng cam, góp phần vào mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Những ngày đầu xuân, trên khắp các triền đồi trong vùng sản xuất cam sành hàng hóa của Hàm Yên, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc cho cam đón lộc với niềm phấn khởi sau một niên vụ sản xuất được mùa, được giá./.

PV

Tin cùng chuyên mục