Công văn về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính

UBND huyện Hàm Yên đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị triển khai vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trên ứng dụng Google Forms.

Tin cùng chuyên mục