Hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm

Xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng tạo việc làm cho lao động địa phương và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Hàm Yên đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai hiệu quả chương trình vay vốn giải quyết việc làm.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên tổ chức giải ngân cho các hộ vay vốn giải quyết việc làm.

Xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những chương trình quan trọng giúp người dân phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, triển khai đầy đủ, kịp thời, giải ngân nhanh, đúng đối tượng.

Hiện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký ủy thác với 4 tổ chức gồm: Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ của 18 xã, thị trấn, với  368 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các khu dân cư.

Nhờ nguồn vốn này, nhiều người dẫ đã đầu tư vào các mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ, nghề rèn, nghề mộc… tạo thu nhập ổn định, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương.

Hiện tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên đạt 62 tỷ đồng cho 1.400 khách hàng hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn giải quyết việc làm ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, bên cạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ủy thác vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, mở rộng đối tượng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề…

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục