Vốn vay của Ngân hàng chính sách góp phần tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn

Triển khai Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, sau 3 năm Nghị quyết đi vào cuộc sống, đời sống của người dân huyện Hàm Yên đã có nhiều đổi thay, đặc biệt là nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã có cơ hội thoát nghèo.

Thông qua tổ chức Hội Cựu chiến binh, bà Nguyễn Thị Lỷ, thôn  Đồng Nhật xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên đã được vay 100 triệu đồng để phát triển sản xuất. Với số tiền được vay bà Lỷ đã đầu tư mua 1 cặp trâu sinh sản và 1 con bò sinh sản. 

Để đàn trâu, bò phát triển tốt, với lợi thế đất vườn đồi rộng, gia đình đã tập trung trồng cỏ voi để đảm bảo cũng cấp đủ nguồn thức ăn hàng ngày, nguồn thức ăn như: ngô, sắn cũng được gia đình mua thêm để bổ trợ thêm cho đàn trâu, bò.

Đến nay sau gần 2 năm phát triển đàn trâu, bò sinh sản, gia đình bà Lỷ đã có đàn trâu, bò 10 con. Trao đổi với chúng tôi bà Lỷ cho biết: Với sự phát triển của đàn trâu, bò như hiện tại, trong thời gian tới gia đình tôi sẽ làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống với mục tiêu đưa nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ các hộ nghèo để phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay vốn mua trâu, bò nuôi sinh sản. Mỗi cá nhân được hỗ trợ lãi suất 1 lần vay.

Cán bộ tín dụng phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện công tác giải ngân.

Được tiếp cận với những nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Yên nên nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện đã có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập.

Từ đó, góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội, giúp người dân cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, để đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn vay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên tiếp tục cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các tổ vay vốn các xã, thị trấn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích.

Nguồn vốn ưu đãi từ Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh sẽ trở thành nguồn lực quan trọng trong đẩy mạnh phát triển kinh tế đối với những đối tượng được thụ hưởng, góp phần vào công tác giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Yên./

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục