Chi bộ thôn Ngòi Khương làm theo lời Bác

Xác định rõ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính vì thế, những năm qua, Chi bộ thôn Ngòi Khương, xã Minh Khương đặc biệt quan tâm, chú trọng việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo; phân công cán bộ, đảng viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đoàn thể ở thôn hướng dẫn cho đoàn-hội viên của tổ chức mình tìm hiểu nội dung các chuyên đề của việc học tập và làm theo tấm gương Bác và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân, cán bộ đảng viên trong thôn.

 
Nhiều hộ gia đình nơi đây đã quyết định cắt trên 1200 m2 đất vườn đồi hiến tặng xã để xây trường mầm non.

Thông qua Việc học tập và làm theo gương Bác đảng viên trong Chi bộ thể hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu luôn hoàn thành tốt chức trách được giao, lắng nghe ý kiến của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên để có đánh giá, phân tích nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục, từ đó nâng cao đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, từng bước góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sau khi được học tập và nghiên cứu các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí; Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện chuẩn mực đạo đức của Bác phù hợp với điều kiện cụ thể và nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với thực hiện NQ TƯ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quy định rõ trách nhiệm tự giác gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu của cán bộ, đảng viên; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung Việc học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; lấy kết quả việc học tập, làm theo gương Bác là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét phân loại đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm, trong đó dành thời gian để đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác của từng đảng viên theo bản đăng ký, kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, nêu cao nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỹ cương, coi trọng chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên, sửa đổi lối làm việc. Qua việc học tập và làm theo gương Bác, Chi bộ thôn đã
tập trung tuyên truyền vận động bà con hiến đất xây trường lớp mầm non. Cùng với tấm lòng nhân ái, và hiểu được tầm quan trọng của việc học chữ, mà nhiều hộ gia đình nơi đây đã quyết định cắt trên 1200 m2 đất vườn đồi hiến tặng xã để xây trường, mong muốn hiến đất để tạo điều kiện cho con em các dân tộc trong thôn sớm có được một ngôi trường khang trang để học tập.

 

Có được kết quả trên, là nhờ những năm qua Chi bộ đã triển khai thực hiện  nghiêm túc, dân chủ, với đầy đủ nội dung các bước trong thực hiện Việc học tập và làm theo gương Bác. Các chuẩn mực đạo đức được xây dựng theo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu và được lập thành bảng treo tại nhà sinh hoạt văn hoá thôn để cán bộ, đảng viên, nhân dân tiện việc theo dõi thực hiện; định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo gương Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời phê phán, uốn nắn các nhận thức còn lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu “Nói không đi đôi với làm”, đấu tranh với các quan điểm sai trái trong nội bộ Đảng. Các cuộc họp giao ban giữa cán bộ đoàn thể và ban nhân dân thôn được duy trì, thông qua đó nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị của người dân, từ đó có hướng giải quyết thoả đáng. Đồng thời nghiêm khắc phê bình đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Việc học tập và làm theo gương Bác đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và trước nhân dân, gắn thực hiện Việc học tập và làm theo gương Bác với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo...Đến nay, toàn thôn có 82 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 680 000 đồng/người/tháng.

 

Chi bộ thôn Ngòi Khương đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ học tập chuyển sang “làm theo” với những công việc cụ thể trong cuộc sống thường ngày, tạo sức lan toả nhanh trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân nhân, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương ngày càng phát triển.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục