Hàm Yên: Học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hàm Yên chỉ đạo các cấp uỷ Đảng; các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn thể cán bộ, quần chúng nhân dân, với những cách làm mới thiết thực hiệu quả hơn. Một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả đó là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), đã giúp việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo Bác đi vào chiều sâu, thực chất hơn.
Video không hợp lệ

Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục