Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển vòng 2 và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2023 ban hành thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023; và Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2023.

Bài viết cùng chuyên mục