Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi thị trấn Tân Yên lần thứ VI, nhiệm Kỳ 2021- 2026

Ngày 18/3, Hội Người cao tuổi thị trấn Tân Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong 5 năm qua, Hội Người cao tuổi thị trấn Tân Yên đã trưởng thành về mọi mặt, từng bước tăng cường, củng cố hội vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi thị trấn đã phát huy vai trò của người cao tuổi, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cưc tham gia các phong trào của địa phương.

Hằng năm Hội đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “tuổi cao gương sáng” gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 200 hội viên mới, củng cố kiện toàn cán bộ ở 7 chi hội, kiện toàn các chức danh Ban Chấp hành 6 Ủy viên, trong đó có 2 Ủy viên Ban Thường vụ.

Hằng năm Hội đã thành lập và ban hành quy chế, tiến hành thăm hỏi, tặng quà các cụ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 người và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục