Đại hội Hội Người cao tuổi xã Đức Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 15/3/2021, Hội Người cao tuổi xã Đức Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có đồng chí: Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự tặng lẵng hoa, chúc mừng Đại hội.

5 năm qua, Hội Người cao tuổi xã Đức Ninh luôn chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Đến nay, toàn hội có 1.003 hội viên, tăng 275 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Thu hút 95% người trên 60 tuổi tham gia vào tổ chức.

Trong nhiệm kỳ đã kiện toàn Ban Chấp hành hội, sắp xếp sáp nhập từ 25 chi hội còn 17 chi hội. 100% hội viên người cao tuổi chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hội thường xuyên đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Nêu gương sáng” trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, khuyến học - khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh…

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Người cao tuổi xã Đức Ninh tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao”, “nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tuyên truyền, tập hợp, động viên người cao tuổi chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo gương Bác, tham gia sinh hoạt Hội, góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 11 thành viên./.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục