Hàm Yên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Chiều ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo tình hình, kết quả, danh sách giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng quy trình, quy định và giới thiệu đủ 85 người được phân bổ ứng cử.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đề nghị đưa ra khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 7 người và biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng đại biểu HĐND huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 78 người bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Hàm Yên sẽ có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định. /.

PV

Tin cùng chuyên mục