Đảng bộ Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2024

Sáng ngày 23/11, Đảng uỷ Quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2024. Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ trong điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân các dân tộc trong huyện từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đội ngũ cán bộ được biên chế đủ, trách nhiệm được nâng cao.

Tuy nhiên, trên địa bàn tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường... ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội và trực tiếp tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Nổi bật là: Đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững ổn định tình hình về mọi mặt, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 03 ngày 05/9/2019 của Chính phủ; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện ngày càng cao, tổ chức tham gia thực hiện tốt đề án 78 trên địa bàn huyện và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Cùng với đó Đảng ủy Quân sự huyện còn lãnh đạo duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực nắm và tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực, giao đủ 100% chỉ tiêu tuyển quân. Chỉ đạo Ban CHQS xã Thành Long tổ chức huấn luyện trước để rút kinh nghiệm, đạt kết quả tốt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Tổ chức diễn tập, luyện tập  Ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, đạt loại xuất sắc. Diễn tập chiến đấu phòng thủ 4 xã  gồm xã Thái Sơn; Bạch Xa: đạt giỏi. Bình Xa: Minh Dân đạt xuất sắc.

Năm 2024 dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng; tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gay gắt; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình" thúc đẩy "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá" và âm mưu "Phi chính trị hóa quân đội"...

Trên địa bàn huyện, tình hình tệ nạn xã hội, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao. Đảng bộ quân sự huyện phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bảo đảm 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; diễn tập chiến đấu các xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ huyện, đạt Giỏi trở lên và an toàn về mọi mặt. Quân số tham gia huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị đối với Dân quân Tự vệ đạt 98% trở lên, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên đạt khá, giỏi; đơn vị Dự bị động viên quân số đạt 95%, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi; lực lượng thường trực quân số đạt 99% trở lên, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 85% đạt khá giỏi, riêng chính trị có trên 90% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 70% khá, giỏi.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đề nghị các cấp uỷ đảng và từng đồng chí đảng uỷ viên trong Đảng bộ Quân sự huyện cần quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tham mưu tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng luật, giao đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, gắn tuyển quân với tạo nguồn đảng viên, cán bộ cơ sở, chú trọng làm tốt công tác tạo nguồn cho các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Tham mưu với Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập đạt hiệu quả.

Về nhiệm vụ trước mắt, Đảng bộ Quân sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp theo đúng kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu, triển khai kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024. Tham gia việc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.../.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục